Tag: huiselijk geweld

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie, hulpverlening, wetgeving en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, daalt het aantal slachtoffers van huiselijk geweld niet. Jaarlijks overlijden 21 vrouwen, 13 mannen en 13 kinderen aan de gevolgen. Lees verder

Rol jeugdprofessional bij huiselijk geweld

In de samenwerking rond huiselijk geweld is in de regio Zuid-Holland Zuid het afgelopen jaar veel winst geboekt. Zo is door de samenstelling van een Interventieteam Huiselijk Geweld het traject van melding, inventarisatie en inzet van hulp teruggebracht naar één… Lees verder