Door de Redactie:

Informele mentor beter en goedkoper

Informele mentoren uit de directe omgeving (oom, tante, vriend of buurman) zijn van groot belang voor jongeren met complexe problematiek. Dat concludeert Levi van Dam in zijn promotieonderzoek over de JIM-aanpak (Jongere Ingebrachte Mentor). Lees verder

Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde?

Veel jeugdzorginstellingen kampen met (dreigende) financiële tekorten. Veel gemeenten geven significant meer uit aan jeugdzorg dan begroot; maar toch liggen de tarieven soms onder de kostprijs. Hoe krijgen alle betrokkenen de financiën in de sector jeugdhulp op orde? Lees verder