Nieuws door de Redactie

Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde?

Veel jeugdzorginstellingen kampen met (dreigende) financiële tekorten. Veel gemeenten geven significant meer uit aan jeugdzorg dan begroot; maar toch liggen de tarieven voor aanbieders soms onder de kostprijs. Hoe krijgen alle betrokkenen de financiën in de sector jeugdhulp op orde?

Online magazine

Over deze vraag buigen diverse experts zich in het gratis online magazine Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde? In dit magazine bespreken hoogleraren, adviseurs en andere professionals het probleem van de financiën in al zijn facetten en dragen concrete oplossingen aan. Zij wijzen daarbij vooral op het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit magazine biedt praktische handvatten voor zowel gemeenten als zorgaanbieders om de financiën voor jeugdhulp op orde te krijgen.

Tarieven, administratieve lasten en preventie

‘Alles begint met het op orde krijgen van het huishoudboekje van de gemeente voor de jeugdhulp,’ aldus Tijmen Zentveld, controller bij Stimulansz. De administratieve lasten moeten omlaag. Gemeenten en aanbieders hebben daartoe samen een aantal landelijke standaarden afgesproken, maar volgens Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, worden die standaarden niet consequent en volledig gevolgd. ‘Er lijkt altijd wel een goede reden voor een gemeente om, met gebruikmaking van de standaarden, het toch net even anders te doen. Al die kleine beetjes “anders” door het hele land heen bij elkaar opgeteld, veroorzaken een administratieve wirwar die leidt tot verspilling van geld,’ aldus Spigt.

Naast administratieve lasten zijn tarieven een heikel punt. Een veel gehoord geluid van zorgaanbieders is dat gemeenten voor ‘een dubbeltje op de eerste rang willen zitten’. Drie consultants van Berenschot bieden oplossingsrichtingen om te komen tot een reëel tarief.

Inzet op preventie moet de vraag naar zwaardere (duurdere) vormen van zorg verminderen. Maar gebeurt dat ook? Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, en Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd, reageren in het magazine op de stelling ‘Preventie maakt jeugdhulp duurder’.

Het magazine Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde? is een uitgave van Sociaalweb en is mede tot stand gekomen in samenwerking met kennis- en adviesorganisatie Stimulansz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *