Nieuws door de Redactie

Kinderombudsvrouw: grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De kloof tussen kinderen die gelukkig zijn en kinderen die ongelukkig zijn in Nederland wordt groter. Deze laatste groep beoordeelt hun leven op alle vlakken negatiever, hebben weinig zekerheid en worden onvoldoende gezien en ondersteund. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour 2018.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer reisde in oktober twee weken lang door Nederland om van kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden. Ook vulden ruim 1700 kinderen en jongeren een online vragenlijst in.

Grote verschillen

Uit de analyse van bijna 1.000 vragenlijsten blijkt dat het met de meeste kinderen in Nederland goed gaat. Zij beoordelen hun leven gemiddled met het rapportcijfer 7,7.

Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven echter bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben (6,3 tegenover een 8). Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (6,4) en kinderen bij wie thuis weinig geld is (6,9). Maar liefst tien procent van de kinderen geeft hun leven een zware onvoldoende, gemiddeld een 3,8.

Zekerheid en stabiliteit

Kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie zijn over alle aspecten in hun leven negatiever dan kinderen die geen bijzonderheden hebben. Vooral rond zekerheid en stabiliteit scoren zij laag, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijsten. Deze kinderen voelen zich onzeker en maken zich zorgen over hun toekomst. Krijgen ze de hulp die ze nodig hebben, kunnen ze een opleiding volgen, wonen ze volgend jaar nog in hetzelfde huis? Ook missen ze hulp en steun op school en van volwassenen in hun omgeving en voelen zich vaker ongelijk behandeld.

Hoe kinderen hun leven waarderen, hangt sterk samen met de mate waarin zij zekerheid ervaren, zegt de Kinderombudsvrouw.

In de kou

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen om de grote verschillen in geluksgevoel tussen kinderen: ‘We doen in Nederland veel goed, maar er zijn kinderen die we hopeloos in de kou laten staan. Die steeds weer tussen wal en schip belanden. We doen het dus niet goed genoeg. […] Vooral bij de hulp aan kwetsbare kinderen schieten we echt tekort.’

Het rapport ‘Als je het ons vraagt’ met daarin de volledige uitkomsten van de Kinderrechtentour 2018 is hier te raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *