Nieuws door de Redactie

‘Samenwerking tussen professionals en pleegouders niet altijd gelijkwaardig’

Dat zegt Peter van der Loo, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen:

Pleegouders zijn vrijwilligers die de zorg voor een kind op zich nemen. Van alle betrokkenen hebben zij vaak het beste zicht op wat er speelt rondom het kind, dat zij dagelijks meemaken. Ze zijn een belangrijke schakel tussen het kind, de ouders en andere familieleden, jeugdbeschermers, pleegzorgbegeleiders, zorgverleners, leerkrachten en vele anderen. Toch hebben organisaties voor pleegzorg en jeugdbescherming soms moeite om deze positie op waarde te schatten en blijkt de samenwerking tussen professionals en pleegouders niet altijd gelijkwaardig.

Vraag pleegouders naar hun wensen en zij zullen vaak aangeven dat ze meer gezien en gehoord willen worden. Als belangenbehartiger van hun pleegkind, maar ook als volwaardig zorgpartner. Ze worden niet altijd serieus genomen.

Aanleiding voor Van der Loo’s boodschap is de forse kritiek die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) onlangs uitten op de begeleiding van de pleegouders van Hannah door Jeugdbescherming Brabant (JBB) en jeugdzorgaanbieder CJZ.

Baby Hannah werd in februari ontvoerd door haar biologische ouders. Beide ouders werden in september tot twaalf maanden cel veroordeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *