Nieuws door de Redactie

Jeugdhulp bij vechtscheidingen in Limburg al vanuit rechtszaal opgestart

Gisteren is in Roermond het startsein gegeven voor de pilot Uniform hulpaanbod in scheidingsprocedures (UHA) bij de rechtbank Limburg. Door al vanuit de rechtszaal jeugdhulp in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen vechtscheidingen zoveel mogelijk beperkt.

Na Noord-Nederland, waar dit initiatief in 2015 is begonnen, is Limburg de volgende regio waar deze unieke ketensamenwerking in jeugdzaken is gestart. De pilot is tot stand gekomen in overleg met alle Limburgse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zijn diverse jeugdhulpaanbieders betrokken.

Door het UHA kunnen kinderrechters, veelal op advies van de Raad voor de Kinderbescherming en met instemming van de ouders, specifieke jeugdhulp vanuit de rechtszaal inzetten. De rechter informeert de Raad voor de Kinderbescherminglegt die, met instemming van ouders, contact legt met het lokale jeugdteam van de gemeente waar de kinderen wonen. Als er geen zwaarwegende contra-indicaties tegen het inzetten van de jeugdhulp blijken te zijn, zorgt de Raad voor de Kinderbescherming ervoor dat het hulpvefrleningstraject zo spoedig mogelijk wordt gestart.

De pilot start op 1 januari 2019 en zal twee jaar duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *