Nieuws door de Redactie

Gemeenten vragen Rijk om meer tijd en middelen om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen

Geconfronteerd met toenemende gemeentelijke uitgaven aan het sociaal domein, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Rijksoverheid gevraagd gemeenten meer tijd en financiële middelen te bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen.

In 2017 spendeerden gemeenten 4,4% meer aan het sociaal domein dan oorspronkelijk begroot (aan jeugdhulp zelfs 18,9% meer), terwijl de gedachte achter de decentralisatie juist was dat met zorg op maat en preventie de zorgkosten beter beheersbaar zouden worden. Van deze belofte is overduidelijk nog te weinig terecht gekomen.

Om de uitgavenstijging in het sociaal domein op te vangen, zijn gemeenten in toenemende mate genoodzaakt middelen van andere domeinen te verschuiven. Gemeenten geven echter aan dat dergelijke verschuivingen steeds moeizamer lukken, tekorten in het sociale domein aanwezig blijven en dat de sociale reserves bijna leeg zijn. De financiële druk op het sociaal domein zorgt er tevens voor dat gemeentelijke investeringen in de noodzakelijke vernieuwing in het sociaal domein of in opgaven als de energietransitie onder druk komen te staan.

Zodoende vraagt de VNG het Rijk om de sleutelpositie die gemeenten hebben bij het betaalbaar houden van het zorgstelsel te erkennen en roept daarnaast op om gemeenten meer tijd te geven en de daarvoor noodzakelijke middelen te bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *