Nieuws door de Redactie

‘Kwetsbaarste mensen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben’

Dat zeggen de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gezamenlijke oproep aan het kabinet om meer oog te hebben voor de duizenden mensen die verdwalen in de zorgbureaucratie.

Het gaat hierbij vooral om psychiatrisch patiënten, ouderen met dementie en jongeren met een licht verstandelijke handicap die na hun achttiende niet meer in de Jeugdwet vallen in de problemen komen.

Verstandelijk gehandicapten die langdurige zorg nodig hebben doen vaak een beroep op de Wlz, zegt Ewout Irrgang (Algemene Rekenkamer), maar deze wet is alleen bedoeld voor mensen die hun leven lang zorg nodig hebben en voor wie er geen ontwikkelingsperspectief meer is. ‘Bij jongeren die net volwassen zijn, kun je moeilijk zeggen dat zij de rest van hun leven hulp nodig hebben. Bij iemand die 85 is en dementie heeft, is dat makkelijker. Als de inschatting verkeerd is en iemand onterecht geen langdurige zorg krijgt, kunnen de consequenties groot zijn. Deze groep kan wegzakken in drugsverslavingen of in handen vallen van loverboys. Dit is een oproep om echt naar deze groep te kijken. Hulp helpt.’

De drie instanties doen ook aanbevelingen om de problemen met bovengenoemde groepen op te lossen. Zo adviseren zij dat mensen die acuut zorg nodig hebben eerst worden geholpen en dat de betrokken partijen zich daarna pas gaan buigen over de rekening.

Nu komt het te vaak voor dat kwetsbare patiënten lang op zorg moeten wachten omdat er geruzied wordt over wie de kosten van die zorg moet dragen. Het instellen van een zogenoemd ‘overbruggingsbudget’ waar deze groep aanspraak op kan maken, zou dit kunnen verhelpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *