Nieuws door de Redactie

Minister kondigt onderzoek aan naar tekorten jeugdhulp

Minister Hugo de Jonge (VWS) laat een onderzoek uitvoeren naar de omvang en achtergronden van de gemeentelijke tekorten in de jeugdhulp. Hiertoe zal de financiële situatie in een dertigtal gemeenten, de helft met een tekort en de helft met een overschot, nader onder de loep worden genomen. De resultaten van dt onderzoek worden naar verwachting in het voorjaar gepresenteerd. Dit is een van de uitkomsten van het AO Financiën Sociaal Domein in de Tweede Kamer van vorige week.

Ook worden analyses uitgevoerd van de volumegroei in de jeugdhulp en de toekenningen geanalyseerd van het fonds tekortgemeenten. Tezamen moeten de drie analyses een goed beeld geven waarom sommige gemeenten wel en de andere niet uitkomen met het jeugdbudget.

De Jonge sluit niet uit dat op termijn meer geld voor de jeugdhulp naar gemeenten gaat. Andere oplossingen worden evenwel ook niet uitgesloten: ‘Het antwoord op een geconstateerd tekort is niet altijd meer geld,’ aldus de minister.

Uit een analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen bleek onlangs dat alle gemeenten samen in 2017 bijna 20% meer uitgaven aan jeugdzorg dan oorspronkelijk begroot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *